Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Flexibel testament

Met een flexibel testament kunt u zelf kiezen hoe de erfenis wordt verdeeld zodat er zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. Dit testament bevat de noodzakelijke clausules om erfbelasting te besparen, maar geeft daarbij ook de ruimte om de clausules in meer of mindere mate toe te passen. De keuze hoe het testament wordt uitgevoerd, wordt pas na het overlijden van de eerste partner gemaakt. Een typisch voorbeeld van een flexibel testament is een testament met daarin een zogenaamd opvullegaat.

Waarom kiezen voor een flexibel testament?

Hoeveel erfbelasting er moet worden betaald is afhankelijk van:

  1. De omvang van de erfenis.
  2. De hoogte van de vrijstelling.
  3. Het erfbelasting tarief.

1. De omvang van de erfenis 

Hoe meer vermogen er is, hoe groter de omvang van de erfenis, hoe meer erfbelasting (ook wel successiebelasting) er moet worden betaald. Het vervelende is dat de fiscus voor de omvang van het vermogen ook de eigen woning meetelt. Een woning mag dan heel veel waard zijn, zolang deze niet verkocht is, is dat geld er nog niet. Toch moet hier wel erfbelasting over worden betaald. De fiscus profiteert mee van de waardestijging van de woning, terwijl u dat geld nog niet in handen heeft. Het zit immers vast in de stenen van het huis. 

2. De hoogte van de vrijstelling 

Na het overlijden van de eerste partner, erven de langstlevende partner en de kinderen voor gelijke delen. Als de erfenis bijvoorbeeld € 300.000 bedraagt en er zijn twee kinderen, dan erven partner en kinderen alle drie € 100.000. De partner is vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van € 723.000 (de zogenaamde partnervrijstelling). Voor kinderen is deze vrijstelling maar € 23.000. Over het meerdere is erfbelasting verschuldigd.

3. Het erfbelasting tarief 

De partner betaalt pas erfbelasting over de erfenis, als deze hoger is dan € 723.000. Het tarief is 10%. Over de erfenis van de kinderen tot € 138.000, moet door de partner 10% erfbelasting worden betaald. Als de erfenis van het kind groter is dan € 138.000 is dit 20%.

Wat doet een flexibel testament?  

Een flexibel testament bevat een zogenaamd opvullegaat. Hiermee kan de erfenis zo worden verdeeld, dat de kinderen bij het eerste overlijden minder erven en de langstlevende ouder meer erft. Dit is heel gunstig omdat de langstlevende ouder een veel hogere vrijstelling heeft voor de erfbelasting dan de kinderen. Lees ook ons uitgebreide rekenvoorbeeld in de kennisbank.

Hoe werkt het flexibele testament? 

Na het overlijden van de eerste partner, moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. Als in het testament een opvullegaat is opgenomen, kan er gekozen worden hoeveel de kinderen bij het eerste overlijden erven. Daarmee wordt dus afgeweken van de wettelijke verdeling. De langstlevende ouder heeft daarbij de vrijheid om het opvullegaat zo toe te passen, dat er helemaal geen erfbelasting bij het eerste overlijden hoeft te worden betaald. Bij een erfenis van € 300.000, erven de kinderen allebei € 23.000 en de partner € 252.000. Er kan echter ook voor worden gekozen om de kinderen wat meer te laten erven en wel alvast wat erfbelasting te betalen. Dat is met name interessant als: 

  1. De kinderen uiteindelijk (dus met de erfenis van de tweede ouder erbij) meer erven dan € 161.000 (138.000 + 23.000). Over een erfenis hoger dan € 161.000 ga je immers 20% (in plaats van 10%) erfbelasting betalen. Het kan slim zijn om dan al een beetje erfbelasting bij het eerste overlijden te betalen zodat na het tweede overlijden over een minder groot deel van de totale erfenis 20% moet worden betaald. 
  2. Er zicht is op opname in een zorginstelling (van de langstlevende ouder) waarbij een eigen bijdrage moet worden betaald. De eigen bijdrage aan zorg kan oplopen tot € 2.506 per maand (2022). De eigen bijdrage is afhankelijk van het vermogen en van het pensioeninkomen van de langstlevende ouder. Hoe meer de kinderen erven, hoe minder het vermogen van de langstlevende ouder. Soms kan het dus slim zijn de kinderen wat meer te laten erven (en dus wel alvast wat erfbelasting te betalen).

Wat de meest optimale verdeling is, kan de langstlevende ouder zelf bepalen na het eerste overlijden. Dit is het grote voordeel van het flexibele testament met daarin een opvullegaat.


Bij NuNotariaat regelt u twee flexibele testamenten met daarin een opvullegaat voor € 429 (geen bijkomende kosten).  

1. Vul online uw gegevens in en leg afspraken vast over uw erfenis voor als u komt te overlijden.   

2. Uw gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte.   

3. Vervolgens kunt u bij een van de 54 aangesloten notariskantoren, uw testament ondertekenen en direct meenemen. 

Meer informatie

Vraag het gratis en vrijblijvende informatiepakket op: informatiepakket aanvragen.

Regel het direct online: nunotariaat.nl/testament.  


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan