Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Verblijvingsbeding

Een bepaling in een samenlevingscontract.

Een bepaling in een notarieel samenlevingscontract waarin staat dat alle gezamenlijke bezittingen na je overlijden naar de persoon gaan waarmee je samenwoont maar die niet jouw wettelijke partner is (waarmee je gehuwd bent of geregistreerd partnerschap bent aangegaan). Een verblijvingsbeding wordt bij NuNotariaat standaard opgenomen als je kiest voor het samenlevingscontract (zonder testamenten). Met name is het verblijvingsbeding prettig als je een gezamenlijke koopwoning hebt. Je bent met een verblijvingsbeding er dan van verzekerd dat je na overlijden van je partner in de woning kunt blijven wonen (ook al is er geen testament en ben je geen erfgenaam van je partner). In het verblijvingsbeding is opgenomen dat er geen tegenprestatie verschuldigd is. Je wordt overigens niet automatisch (volledig) eigenaar van de goederen die onder het verblijvingsbeding vallen. Juridisch is het daarom van belang dat er ook een volmacht in het verblijvingsbeding zit zodat je aan de wettelijke leveringeisen kan voldoen. Onder de gemeenschappelijke goederen worden naast de gemeenschappelijke bezittingen ook de gemeenschappelijke schulden begrepen.Een verblijvingsbeding geldt dus alle voor goederen waarvan je beide de eigendom hebt. Is de koopwoning niet de eigendom van beide partners, dan heb je altijd een testament nodig om er voor te zorgen dat je in de woning kunt blijven wonen na overlijden. 

Een verblijvingsbeding is geldig als de statistische sterftekans tussen beide partners ongeveer even groot is. Als er sprake is van een groot leeftijdsverschil of een slechte gezondheid van een van de partners dan kan de fiscus aanleiding zien om de fiscale werking van het verblijvingsbeding niet te erkennen. Daar zal bijvoorbeeld sprake van kunnen zijn indien een samenlevingscontract is afgesloten omdat een van de twee partners stervende is en kennelijk beoogd is om de fiscale regelingen te omzeilen.

Als er ook kinderen zijn dan zijn zij erfgenaam bij het overlijden van een van hun ouders en kunnen zij een verblijvingsbeding aantasten. NuNotariaat biedt voor samenwoners met kinderen daarom alleen de variant samenlevingscontract met testamenten aan.

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract dat niet mede door de notaris is ondertekend wordt niet per definitie geaccepteerd. Dat heeft met name met de bewijslast te maken. Bij betwisting door de erfgenamen bestaat het risico dat de partner met lege handen achterblijft.  

Een notarieel samenlevingscontract met een verblijvingsbeding regel je via NuNotariaat.nl voor slechts 199 euro. Dat is uiteraard inclusief de btw en kosten van de notaris.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan