Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Verblijvingsbeding

Het verblijvingsbeding is een bepaling in een notarieel samenlevingscontract. Hierin regel je dat alle gezamenlijke bezittingen na je overlijden, naar de persoon gaan waarmee je samenwoont. Dit is dus niet een wettelijke partner waarmee je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of gehuwd bent.

Een verblijvingsbeding is vooral prettig als je een gezamenlijke koopwoning hebt. Je bent er dan van verzekerd dat je na het overlijden van je partner, in de woning kunt blijven wonen. Ook als er geen testament is en je geen erfgenaam bent. In het verblijvingsbeding is opgenomen dat er géén tegenprestatie verschuldigd is. Je wordt namelijk niet automatisch (volledig) eigenaar van de goederen die onder het verblijvingsbeding vallen. Juridisch is het daarom belangrijk dat er ook een volmacht in het verblijvingsbeding is opgenomen, zodat je aan de wettelijke leveringseisen kunt voldoen. Onder de gemeenschappelijke goederen vallen niet alleen de gemeenschappelijke bezittingen, maar ook de gemeenschappelijke schulden. Een verblijvingsbeding geldt dus alléén voor goederen waarvan je beide eigenaar bent. Is de koopwoning niet de eigendom van beide partners? Dan is er altijd een testament nodig om in de woning te kunnen blijven wonen na overlijden.

Een verblijvingsbeding is pas geldig als de statistische sterftekans tussen beide partners ongeveer even groot is. Als er sprake is van een groot leeftijdsverschil of een slechte gezondheid van een van de partners, kan de fiscus aanleiding zien om de fiscale werking van het verblijvingsbeding niet te erkennen. Hier kan sprake van zijn indien er een samenlevingscontract is afgesloten omdat een van de twee partners stervende is en kennelijk beoogd is om de fiscale regelingen te omzeilen. Als er kinderen zijn, kunnen alleen zij een verblijvingsbeding aantasten. Omdat zij erfgenaam zijn bij het overlijden van een van hun ouders. NuNotariaat biedt voor samenwoners met kinderen daarom alleen de variant samenlevingscontract met testamenten aan.

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract dat niet mede door de notaris is ondertekend, wordt niet per definitie geaccepteerd. Dit heeft vooral met de bewijslast te maken. Bij betwisting door de erfgenamen bestaat het risico dat de partner met lege handen achterblijft.

Bij NuNotariaat regel je online een samenlevingscontract met een verblijvingsbeding voor slechts € 299. 

  1. Vul online je gegevens in en leg afspraken vast.
  2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte. 
  3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren, je samenlevingscontract met verblijvingsbeding ondertekenen.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan