Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Wettelijke erfdeel en wettelijke verdeling

Hoe wordt een erfenis verdeeld over de achterblijvende partner en de kinderen als er geen testament is gemaakt?

Als iemand overlijdt dan wordt de erfenis verdeeld aan de erfgenamen zoals in het testament van de overledene is beschreven.  Als er geen testament is gemaakt dan geldt de wettelijke regeling. Als de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap was aangegaan dan gaat de gehele erfenis naar de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis, hun wettelijk erfdeel. Maar zij krijgen dit nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Voor dit bedrag heeft de echtgenoot een schuld aan de kinderen. Zowel de echtgenoot als de kinderen moeten in deze situatie aangifte doen voor de erfbelasting als hun erfdeel hoger is dan de vrijstelling. De echtgenoot betaalt de erfbelasting voor de kinderen. Dat vermindert de schuld aan de kinderen. Het verdelen van de wettelijke erfdelen wordt ook wel aangeduid met de term "Wettelijke verdeling". Had de overledene geen testament? En laat hij een echtgenoot of geregistreerd partner en 1 of meer kinderen achter? Dan geldt de wettelijke verdeling. De hele erfenis gaat naar de echtgenoot of geregistreerd partner. Hij neemt alle bezittingen en schulden van de overledene over. Het kan gaan om spaargeld of een woning, maar ook om een hypotheek. De kinderen zijn niet onterfd. Zij hebben recht op een deel van de erfenis, maar zij krijgen dit nog niet. In plaats daarvan krijgen zij een vordering in geld op de achterblijvende ouder. Dat wil zeggen dat die ouder een schuld heeft aan zijn kinderen voor de waarde van hun erfdeel. De kinderen kunnen dit bedrag pas opeisen als de achterblijvende ouder is overleden. Als u een opvullegaat in uw testament opneemt dan kunt u de erfdelen van de kinderen verkleinen zodat er meer flexibiliteit is bij het verdelen van de erfenis over de achterblijvende partner en de kinderen en de aangifte erfbelasting. Met behulp van het opvullegaat kunt u de erfbelasting bij het eerste overlijden verkleinen. 

Opvullegaat


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan