Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Zakelijke gevolmachtigde

Een zakelijke gevolmachtigde wordt ook wel financieel gevolmachtigde genoemd.

Een zakelijk gevolmachtigde is gevolmachtigd je zakelijke belangen te behartigen. Daarbij kun je denken aan het regelen van bankzaken, het beleggen van vermogen, aan- en verkoop van onroerend goed, het aanvaarden of verwerpen van erfenissen en het doen van schenkingen. 


>> Een levenstestament kost bij NuNotariaat slechts 299 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 54 aangesloten notariskantoren. Ga naar online levenstestament.


De medisch gevolmachtigde is vaak dezelfde persoon als de zakelijk gevolmachtigde, maar dat hoeft natuurlijk niet. In het levenstestament via NuNotariaat zijn voorwaarden verbonden aan bepaalde aspecten van de zakelijke volmacht.

Een gevolmachtigde mag giften doen aan:

(eventuele) (klein)kinderen als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. (Klein)kinderen dienen daarbij gelijk te worden behandeld, waarbij wel onderscheid mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen en er moet altijd voldoende liquide vermogen overblijven om in de verzorging en het levensonderhoud te voorzien.

Een gevolmachtigde mag ook giften doen als daarmee - kort gezegd-  de eigen bijdrage voor zorg kan worden verminderd. Soms bepaald het vermogen hoeveel aan zorg moet worden bijgedragen. In die situatie kan het zinvol zijn het vermogen te verlagen door giften te verstrekken. 

Lening

Leningen mogen worden verstrekt aan (eventuele) (klein)kinderen. (Klein)kinderen moeten daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel onderscheid mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.

Woning

De woning mag worden verkocht bij intrek in verpleeg- verzorgingsinstelling, indien er geen zicht op is dat de volmachtgever (u) in de woning zal terugkeren.Naast een zakelijk gevolmachtigde kun je in je levenstestament ook een medisch gevolmachtigde aanwijzen. Lees hier meer: medisch gevolmachtigde.
Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan