Kennisbank

Erfrecht

De wettelijke regeling waarin is vastgelegd op welke wijze erfenissen worden afgewikkeld.

Deze wettelijke regeling is opgenomen in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het huidige erfrecht geldt sinds 1 januari 2003 en zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen. In het oude erfrecht (tot 1 januari 2003) hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Dit is nu niet meer het geval. Kinderen (van gehuwden of geregistreerd partners) krijgen bij overlijden van de eerste ouder, een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder, die pas opeisbaar wordt bij overlijden. 

Kijk voor een uitgebreid voorbeeld bij Erfgenamen in het woordenboek.

Als je testament van voor 2003 is, dan kan daarin een vruchtgebruik-regeling zijn opgenomen. Het kan dan zinvol zijn om je testament te wijzigen. Testamenten die zijn opgemaakt voor 2003 bevatten in de meeste gevallen geen opvullegaat.

Back Naar woordenboek

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan