Kennisbank

Zakelijke gevolmachtigde

Ook wel financieel gevolmachtigde.

Een zakelijk gevolmachtigde is gevolmachtigd uw zakelijke belangen te behartigen. Daarbij kunt u denken aan het regelen van bankzaken, het beleggen van vermogen, aan- en verkoop van onroerend goed, het aanvaarden of verwerpen van erfenissen en het doen van schenkingen. De medisch gevolmachtigde is vaak dezelfde persoon als de zakelijk gevolmachtigde, maar dat hoeft natuurlijk niet. In het NuLevensTestament zijn wel voorwaarden verbonden aan de zakelijke volmacht.

Een gevolmachtigde mag giften doen aan:
(eventuele) (klein)kinderen als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. (Klein)kinderen dienen daarbij gelijk te worden behandeld, waarbij wel ondergescheid mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen en er moet altijd voldoende liquide vermogen overblijven om in de verzorging en het levensonderhoud te voorzien.

Een gevolmachtigde mag ook giften doen:
als daarmee - kort gezegd-  de eigen bijdrage voor zorg kan worden verminderd. Soms bepaald het vermogen hoeveel aan zorg moet worden bijgedragen. In die situatie kan het zinvol zijn het vermogen te verlagen door giften te verstrekken. 

Leningen mogen worden verstrekt aan (eventuele) (klein)kinderen. (Klein)kinderen moeten daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel onderscheid mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.

De woning mag worden verkocht bij intrek in verpleeg- verzorgingsinstelling, indien er geen zicht op is dat de volmachtgever (u) in de woning zal terugkeren.

Back Naar woordenboek

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan