Artikel

Samenlevingscontract met of zonder notaris

Je kunt een samenlevingscontract tekenen bij de notaris of niet. Hieronder leggen we uit wat het verschil is. 

Wil je de volgende zaken in een samenlevingscontract vastleggen, dan is het noodzakelijk je samenlevingscontract bij de notaris te ondertekenen. 

1. Recht op partnerpensioen

2. Recht om in de gezamenlijke koopwoning te blijven wonen (verblijvingsbeding)

3. Recht om in de huurwoning te blijven wonen (check voorwaarden huurcontract)

4. Partnervrijstelling voor de erfbelasting ten bedrage van ruim 600.000 

5. Partner voor de inkomensbelasting (automatisch het geval als gezamenlijk kind)


Wil je alleen maar afspraken maken over wat van wie is en/of wie wat betaalt en/of andere afspraken over de wijze waarop jullie wensen te samenwonen, dan kun je die maken zonder betrokkenheid van de notaris. Dergelijke samenlevingscontracten zijn overal op internet te vinden en zijn gratis. In onze kennisbank/woordenboek kun je ook een voorbeeld samenlevingscontract vinden, dat kost niets.