Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Wat is een flexibel testament?

Met een flexibel testament kunt u zelf kiezen hoe de erfenis wordt verdeeld zodat zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. Een flexibel testament bevat de noodzakelijke clausules om erfbelasting te besparen, maar geeft daarbij ook de ruimte om de clausules in meer of mindere mate toe te passen. De keuze hoe het testament wordt uitgevoerd, wordt pas na het overlijden van de eerste partner gemaakt. Een typisch voorbeeld van een flexibel testament is een testament met daarin een zogenaamd opvullegaat.

Waarom kiezen voor een flexibel testament?

Hoeveel erfbelasting moet worden betaald is afhankelijk van:

  1. De omvang van de erfenis.
  2. De hoogte van de vrijstelling.
  3. Het erfbelasting tarief.

1. De omvang van de erfenis

Hoe meer vermogen er is, hoe groter de omvang van de erfenis, hoe meer erfbelasting (= successiebelasting) er moet worden betaald. Het vervelende is dat de fiscus voor de omvang van het vermogen ook de eigen woning meetelt. Een woning mag dan heel veel waard zijn, zolang deze niet verkocht is, is dat geld er nog niet. Toch moet er wel erfbelasting over worden betaald. De fiscus profiteert mee van de waardestijging van de woning, terwijl u dat geld nog niet in handen heeft, het zit immers vast in de stenen van het huis. 

2. De hoogte van de vrijstelling

Na het overlijden van de eerste partner, erven de langstlevende partner en de kinderen voor gelijke delen. Als de erfenis bijvoorbeeld 300.000 euro bedraagt en er zijn twee kinderen, dan erven partner en kinderen allemaal 100.000 euro. De partner is vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van 670.000 euro (de zgn partnervrijstelling). Voor kinderen is deze vrijstelling maar 21.000 euro. Over het meerdere is erfbelasting verschuldigd.

3. Het erfbelasting tarief

De partner betaalt pas erfbelasting over haar erfenis als deze hoger is dan 670.000 euro. Het tarief is 10%. Over de erfenis van de kinderen tot 128.000 euro moet -door de partner- 10% erfbelasting worden betaald. Als de erfenis van het kind groter is dan 128.000 euro is dit 20 %.

Wat doet nu een flexibel testament? 

Een flexibel testament bevat een zogenaamd opvullegaat waarmee de erfenis zo kan worden verdeeld dat de kinderen bij het eerste overlijden minder erven, en de langstlevende ouder meer. Dit is heel gunstig omdat de langstlevende ouder een veel hogere vrijstelling heeft voor de erfbelasting dan de kinderen. Leest u ook ons uitgebreide rekenvoorbeeld in de kennisbank.

Hoe werkt het flexibele testament?

Na het overlijden van de eerste partner moet aangifte erfbelasting worden gedaan. Als in het testament een opvullegaat is opgenomen, dan kan worden gekozen hoeveel de kinderen bij het eerste overlijden erven. Daarmee wordt dus afgeweken van de wettelijke verdeling. De langstlevende ouder heeft daarbij de vrijheid om het opvullegaat zo toe te passen dat helemaal geen erfbelasting bij het eerste overlijden hoeft te worden betaald. Bij een erfenis van 300.000 euro erven de kinderen dan allebei 21.000 euro en de partner 258.000 euro. Er kan echter ook voor worden gekozen om de kinderen wat meer te laten erven en wel alvast wat erfbelasting te betalen. Dat is met name interessant als:

  1. de kinderen uiteindelijk (dus met de erfenis van de tweede ouder erbij) meer erven dan 128.000 euro. Over een erfenis hoger dan 128.000 euro ga je immers 20% (in plaats van 10%) erfbelasting betalen. Dan kan het slim zijn om al een beetje erfbelasting bij het eerste overlijden te betalen zodat na het tweede overlijden over een minder groot deel van de totale erfenis 20% moet worden betaald.
  2. er zicht is op opname in een zorginstelling (van de langstlevende ouder) waarbij een eigen bijdrage moet worden betaald. De eigen bijdrage aan zorg kan oplopen tot bijna 3000 euro per maand. De eigen bijdrage is afhankelijk van het vermogen en van het pensioeninkomen van de langstlevende ouder. Hoe meer de kinderen erven, hoe minder het vermogen van de langstlevende ouder. Soms kan het dus slim zijn de kinderen wat meer te laten erven (en dus wel alvast wat erfbelasting te betalen).

Wat de meest optimale verdeling is, kan de langstlevende ouder zelf bepalen na het eerste overlijden. Dat is het grote voordeel van het flexibele testament met daarin een opvullegaat. Bij NuNotariaat regelt u twee flexibele testamenten met daarin een opvullegaat voor 399 euro (geen bijkomende kosten). U tekent de akte bij 1 van de 54 aangesloten notariskantoren (inbegrepen in de prijs). Meer informatie

Vraag het gratis en vrijblijvende informatiepakket op: informatiepakket aanvragen.

Regel het direct online: nunotariaat.nl/testament.  

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan