Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Artikel NOS over levenstestament

Op de website van nos.nl is in april 2024 een artikel over het levenstestament gepubliceerd. Het artikel informeert over het belang van het levenstestament en de toenemende mate waarin deze akte wordt afgesloten bij de notaris.

Terzake het vastleggen van medische wensen in het levenstestament is het artikel echter op een aantal punten niet volledig. Hieronder gaan onze punten van aandacht.

Punten van aandacht

Een levenstestament bestaat uit twee delen.

  1. Het zakelijke deel, waarin de zakelijke volmacht wordt vastgelegd. Denk aan de volmacht om de woning te mogen verkopen of zakelijke transacties te doen.
  2. Het medische deel, waarin (i) de medische volmacht wordt vastgelegd, en (ii) de medische wensen (wilsverklaringen) worden vastgelegd.

1. Zowel de medische volmacht als de medische wilsverklaringen kunnen rechtsgeldig via de huisarts worden geregeld. Dat hoeft niet in de notariële akte.

De zakelijke volmacht legt u bij de notaris in een notariële akte vast, omdat de volmacht anders in de praktijk niet wordt geaccepteerd. Voor medische wensen is de vastlegging bij de notaris echter niet noodzakelijk. Bij NuNotariaat kunt u kiezen of u de medische aangelegenheden (medische volmacht en/of medische wensen) wel of niet in het levenstestament regelt. Wij adviseren overigens om de medische volmacht wel gelijk in de akte op te nemen omdat bij de huisarts de toegang tot het medisch dossier door de gevolmachtigden niet altijd goed wordt vastgelegd. Als u de medische wensen vastlegt bij de notaris, dan adviseren wij om dit aan de huisarts door te geven.

2. Het is niet nodig om terug naar de notaris te gaan als u de medische wensen wilt wijzigen.

U kunt op een later moment altijd bij de huisarts uw medische wensen vastleggen, ook als deze afwijken van uw levenstestament. Verwijs dan wel naar de akte zodat duidelijk is dat u deze wensen wilt aanpassen. De huisarts legt uw wensen vast in het medisch dossier. U hoeft niet opnieuw naar de notaris voor een wijziging van uw levenstestament als het om een wijziging van uw medische wensen gaat.

3. Het is van belang om uw medische wensen regelmatig te bevestigen.

Het is van belang dat uw wensen nog gelden op het moment dat deze moeten worden uitgevoerd. De huisarts kan aangeven wanneer en hoe vaak bevestiging van uw wensen nodig is (meestal eens per jaar). Overleg dit met de huisarts als u de medische wensen heeft geregeld in het levenstestament.

4. Als je een medische wilsverklaring vastlegt, dan is naleving daarvan nooit gegarandeerd.

Een arts heeft altijd het laatste woord. Vanwege de eigen zorgplicht, aansprakelijkheid en het geldend tuchtrecht, zijn artsen zeer zorgvuldig en voorzichtig als het gaat om de toepassing van bijvoorbeeld euthanasie. Dat geldt zowel in de situatie dat uw medische wensen bij de huis- of behandelend arts vastlegt als bij de notaris. Uiteindelijk beslist de arts. En welke beslissing de arts neemt, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

5. Een huisarts of behandelend arts kan het beste adviseren over de diverse medische scenario's en hoe daar in de medische praktijk mee om wordt gegaan.

Een notaris is geen medisch expert. Als u ervoor kiest de medische wensen in de notariële akte vast te leggen, dan geven wij aan dat het van belang is dit ook met de huisarts te communiceren en op te nemen in uw medisch dossier. In de praktijk werkt dit heel goed. Uw medische wensen zijn dan toegankelijk via (i) het CLTR waar is vastgelegd welke notaris uw levenstestament heeft bewaard, en (ii) direct via uw medisch dossier.

6. Een levenstestament is super-belangrijk om te regelen.

Een levenstestament bestaat uit twee delen, een medisch deel en een zakelijk deel. Een zakelijke volmacht die niet bij de notaris is geregeld, wordt in de praktijk niet geaccepteerd. Partner en kinderen zijn niet automatisch bevoegd de volmacht uit te oefenen, er is geen wettelijk vangnet. Het nut van het levenstestament is daarmee gegeven. Voor wat betreft het medische deel vinden veel mensen het veelal prettig dit ook gelijk en efficient bij de notaris te formaliseren. Wel is het van belang de huisarts te informeren en te betrekken zodat deze weet dat er een levenstestament is en daar waar nodig de nodige inhoudelijke begeleiding kan geven.

Wilt u verder lezen over het levenstestament, kijk dan in onze kennisbank of lees de volgende artikelen:

Een checklist voor het levenstestament, waar moet u aan denken?

Een voorbeeld van het levenstestament voor partners.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan