Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Levenstestament zonder notaris?


Je kunt een levenstestament regelen zonder notaris. Maar let op, voor veel handelingen is een notariële akte vereist en is een zelf opgesteld en ondertekend document niet voldoende. Dit geldt met name bij verkoop van de eigen woning en het regelen van bankzaken. 

Levenstestament zonder notaris

Op het internet zijn veel modellen van het levenstestament te vinden. Ook het door NuNotariaat gebruikte model kan gewoon worden gekopieerd en ingevuld, dat is gratis: 

Het verschil tussen het levenstestament en de notariële volmacht is dat een levenstestament een notariële zakelijke volmacht is, aangevuld met een medische volmacht, medische wensen en andere persoonlijke wensen. Een dergelijke notariele volmacht wordt vaak door instanties vereist bij een officiele vertgenwoordiging. Bijvoorbeeld bij de bank of de notaris. Dergelijke instanties accepteren geen gewone volmacht vanwege het frauderisico. Een levenstestament zonder dat deze door de notaris is ondertekend zal niet het beoogde effect hebben en voor teleurstelling zorgen.

Levenstestament met notaris

I noodzakelijk voor het regelen van bankzaken

Als je bankzaken wilt regelen, dan heb je een notariële volmacht nodig. Banken accepteren een zelf opgesteld document niet. Dat is ook logisch. Een zelf opgesteld document is vervalsbaar. Een bank neemt niet het risico dat geld wordt opgenomen of andere transacties worden verricht door derden zonder toestemming van de bankrekeninghouder. Een notariële volmacht is noodzakelijk. Soms voorzien banken in een zogenaamde bankverklaring als alternatief. Een dergelijke verklaring ziet alleen op het verrichten van bepaalde handelingen terzake van een bepaalde bankrekening bij die bank. De betreffende bank kan daarover alle informatie verstrekken. Het voordeel is dat een bankverklaring minder duur is dan een notariële akte. Het nadeel is dat een dergelijke bankverklaring heel specifiek is en daarmee nog niet is geregeld dat alle officiële instanties de volmacht erkennen. Heel veel handelingen zijn dan dus nog niet afgedekt.

II noodzakelijk voor de verkoop van de woning

Het kan aan de orde zijn dat de woning moet worden verkocht. Voor dergelijke notariële transacties is altijd een notariële volmacht nodig. Dit geldt ook als de woning van twee partners gezamenlijk is. De partner heeft dan de volmacht van de andere partner nodig om de handtekening bij de notaris te kunnen zetten terzake de verkoop.

III andere handelingen die een notariële volmacht vereisen

Voor schenken op papier, beleggen, aangaan van leningen, hypotheekaanvragen, aanvragen persoonsgebonden budget (in kader van medische behandeling) en het aangaan of beëindigen van verzekeringen is een notarieel levenstestament nodig. 

Een levenstestament via de notaris wordt ook geregistreerd bij het Centraal Levenstestamenten Register zodat altijd duidelijk is dat een persoon een levenstestament heeft opgesteld. De notaris bewaart altijd het originele document, zodat dit niet kwijt kan raken of vervalst kan worden. Een levenstestament via de notaris regel je bij NuNotariaat voor slechts 275 euro. Twee levenstestamenten voor partners kosten 375 euro. Je tekent bij 1 van de ruim 54 aangesloten notariskantoren. Dit is inbegrepen in de prijs. https://www.nunotariaat.nl/levenstestament.


Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan