Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Samenlevingscontract met of zonder testament?

Als je samenwoont is het belangrijk om een samenlevingscontract te regelen. Maar in welke situatie heb je ook nog testamenten nodig? En maakt het daarbij nog verschil of je een koopwoning hebt, of kinderen? En wat kost het nu eigenlijk om dit te regelen bij de notaris?

Wat regel je in een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract regel je :

  1. Het recht om in de woning te mogen blijven wonen bij overlijden partner.
  2. Een partnerpensioen.
  3. Partnervrijstelling erfbelasting (ruim 670.000 euro) na 6 maanden samenwonen.

Praktische zaken regel je ook in je samenlevingscontract. Bijvoorbeeld wie wat betaalt, hoe het werkt als je uit elkaar gaat etc. Dergelijke afspraken hoeven echter niet bij de notaris te worden vastgelegd. Dat zou je ook nog onderling kunnen regelen. Dat geldt echter niet voor de onder 1, 2 en 3 genoemde zaken. Daarvoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig.

Wat kost een samenlevingscontract?

Online (NuNotariaat) * Via een verge-lijkingswebsite ** Offerte-traject bij de notaris ***
Samenlevings-contract 199 euro 386 euro 400 - 700 euro

* Inclusief passeren bij de notaris. Geen bijkomende kosten. Er zijn 53 notariskantoren aangesloten bij NuNotariaat. Hema biedt een zeer eenvoudige akte in "jip en janneke-taal" aan voor 205 euro (15 aangesloten notariskantoren). De doehetzelfnotaris rekent 298 euro. NuNotariaat en Doehetzelfnotaris maken gebruik van officiële notariële modellen in juridische taal. Hema niet.

** Het gemiddelde tarief gebaseerd op de online gepubliceerde tarieven van de 138 notarissen op de goedkoopstenotaris.nl d.d. 29 juli 2019.

*** De prijzen variëren nogal. Met name als het samenlevingscontract wordt geregeld in kader van de koop van een woning, zijn de prijzen relatief hoog. De prijs wordt (ten onrechte) door samenwoners minder relevant gevonden in die situatie omdat kosten van de notaris worden meegefinancierd met de aankoop van de woning. Het loont echter om juist ook hier scherp te zijn op de prijs. Het samenlevingscontract kan gerust worden geregeld bij een andere notaris dan waar de hypotheek- en leveringsakte passeert. 


Wat regel je in een testament?

De voordelen van het regelen van het testament zijn dat je zelf bepaalt wie er van je erft. Zo kun je regelen:

  1. Dat je partner van je erft
  2. Wie van je erft als je partner er niet meer is bij je overlijden.

Natuurlijk regel je veel meer in een testament. Wat je erin regelt hangt grotendeels af van of je wel of geen kinderen hebt. Als je kinderen hebt dan regel je vaak voogdij en bewind. Ook uitstel erfbelasting en besparen op zorgkosten regel je in je testament als je kinderen hebt. Als je geen kinderen hebt dan wijs je erfgenamen aan voor als je partner er niet meer is bij je overlijden. Ook is het dan belangrijk om een executeur aan te wijzen. 

Wat kost een testament?

Online (NuNotariaat) * Via een verge-lijkingswebsite ** Offerte-traject bij de notaris ***
1 Testament 250 euro 409 euro 400 - 700 euro
2 Testamenten 399 euro 583 euro 500 - 900 euro

* De tarieven met andere online aanbieders zijn moeilijk vergelijkbaar en in een tabel te vatten. Hema biedt bijvoorbeeld het enkele testament niet aan en rekent voor twee gelijke testamenten 345 euro (onder diverse voorwaarden). Bij doehetzelfnotaris kost 1 testament 269 euro en twee testamenten 399 euro. NuNotariaat en Doehetzelfnotaris maken gebruik van officiële notariële modellen in juridische taal. Hema niet. 

** Het gemiddelde tarief gebaseerd op de online gepubliceerde tarieven van de 127 notarissen op de goedkoopstenotaris.nl d.d. 15 juli 2019.

*** Inschatting op basis van ervaring en terugkoppeling klanten en notarissen aan NuNotariaat. 


Samenlevingscontract met of zonder testament regelen?

Als je geen testament regelt, dan erf je als samenwonenden niet van elkaar. Alleen je familie erft van je op basis van de wet. Als je dus wilt dat je partner van je erft, heb je altijd een testament nodig. Twee situaties dienen hier te worden besproken: (1) er is een koopwoning, en (2) er zijn kinderen. 

>> Koopwoning

Koopwoning op naam van beide partners

Allereerst moet worden bekeken of de koopwoning op naam van beide partners staat of niet. Als de koopwoning van beide partners is, dan regelt het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract dat als een van beide partners overlijdt, de andere partner in de woning mag blijven wonen. De andere partner erft als het ware de woning. 

Koopwoning op naam van 1 partner

Het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract regelt alleen dat de andere partner in de woning mag blijven wonen bij overlijden, als de woning op naam van beide partners staat. Als dat niet het geval is, dan heeft de partner dus geen recht om in de woning te blijven wonen bij overlijden. Wil je dit recht wel vastleggen, dan zijn zonder meer ook testamenten nodig. 

>> Kinderen

Er zijn wel kinderen

Als er kinderen zijn dan erven zij op grond van de wet van de ouders. Dit houdt in dat het verblijvingsbeding dat in het samenlevingscontract staat, niet goed werkt als er kinderen zijn. Kinderen kunnen hun erfenis namelijk opeisen en daarmee het recht van de langstlevende ouder om in de woning te blijven wonen, teniet doen. Als er kinderen zijn, dan is het heel erg raadzaam om ook testamenten te regelen. Vaak wordt in die situatie ook niet toegestaan alleen een samenlevingscontract te regelen. Slechts in de situatie dat er een huurwoning is, kan overwogen worden alleen een samenlevingscontract te regelen. Echter, de vraag is of de langstlevende partner de huur kan opbrengen als deze niet erft. Vaak is dat toch een testament nodig waarin wordt geregeld dat de langstlevende partner erft, zodat deze in de huurwoning kan blijven wonen.

Er zijn geen kinderen

Als er geen kinderen zijn, dan werkt het verblijvingsbeding goed en kan bij overlijden, de langstlevende partner in de gemeenschappelijke koopwoning blijven wonen. Een testament is dan alleen nodig als je als partners van elkaar wilt erven. Regel je geen testament, dan kun je wel in de woning blijven wonen ondanks het feit dat je niet van je partner erft. 

De voordelen van een samenlevingscontract met testamenten

  1. Je partner erft van je (en je kinderen als die er zijn).
  2. Je partner is optimaal beschermd en kan in de woning blijven wonen bij overlijden.
  3. Je partner heeft recht op de vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 660.000 euro (anders zou je partner vanaf 2000 euro erfenis 30% erfbelasting betalen).
  4. Je partner heeft recht op partnerpensioen.

Wat kost een samenlevingscontract met twee testamenten?

Online (NuNotariaat) * Via een verge-lijkingswebsite ** Offerte-traject bij de notaris ***
2 Testamenten + Samenlevings-contract 499 euro 786 euro 700 - 1.100 euro

* Bij Hema kosten twee testamenten met samenlevingscontract 455 euro. Bij doehetzelfnotaris kosten twee testamenten met samenlevingscontract 549 euro. NuNotariaat en Doehetzelfnotaris maken gebruik van officiële notariële modellen in juridische taal. Hema niet.

** Het gemiddelde tarief gebaseerd op de online gepubliceerde tarieven van de 127 notarissen op de goedkoopstenotaris.nl d.d. 15 juli 2019.

** Inschatting op basis van ervaring en terugkoppeling klanten en notarissen aan NuNotariaat. >> Een notarieel samenlevingscontract + twee testamenten kost via NuNotariaat slechts 499 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 53 aangesloten notariskantoren. Ga naar online samenlevingscontract.


Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan