Artikel

Samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap: wat zijn de verschillen?

Weet je niet wat wijsheid is, een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap? Lees hier wat de verschillen zijn.

Hoe regelen

Geregistreerd partnerschap regel je bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een (notarieel) samenlevingscontract bij de notaris.

Procedure

Voor geregistreerd partnerschap ga je eerst tekenen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna ga je voor partnerschapsvoorwaarden 2 keer naar de notaris. Eén keer voor de intake en één keer om de akte te tekenen. Partnerschapsvoorwaarden zijn niet verplicht maar vaak wel gewenst, in het bijzonder als je niet wilt dat bij eventuele schulden aanspraak kan worden gemaakt op het vermogen van de andere partner. Het hele traject kost zo’n 4 tot 6 weken. Voor het tekenen van een samenlevingscontract ga je 1 keer naar de notaris. Dit kan al binnen een week zijn geregeld. 

Kosten

Geregistreerd partnerschap kan op bepaalde dagen en tijden gratis worden geregeld bij de gemeente. Daarbuiten zijn er kosten aan verbonden die verschillen per gemeente. Partnerschapsvoorwaarden (bij het geregistreerd partnerschap) moeten bij de notaris worden geregeld. De kosten variëren nogal, tussen de 463 en 1.083 euro (bron: goedkoopstenotaris). Een samenlevingscontract kost 225 euro.

Schulden en bezittingen

Als je geregistreerd partnerschap aangaat dan worden de schulden(!) en de bezittingen en spaargeld gemeenschappelijk (gemeenschap van goederen). Hier kan alleen bij separate partnerschapsvoorwaarden via de notaris vanaf worden geweken. Het regelen van separate partnerschapsvoorwaarden moet via de notaris en is een kostbare aangelegenheid (duurder dan twee testamenten en een samenlevingscontract). Het kan heel vervelend zijn als je uit elkaar gaat dat je dan alles 50/50 moet verdelen terwijl de ene partner meer heeft ingebracht dan de ander. Dat geldt helemaal als 1 van beiden heeft geërfd van zijn/haar ouders en de ouders geen testament hebben geregeld met daarin koude uitsluiting. De (ex-)partner neemt dan de helft van deze erfenis mee! Bij een samenlevingscontract worden de bezittingen en schulden niet automatisch van beide partners. De eigendom van een koophuis, spaargeld, eigen spullen blijven van degene van wie het was voor de samenwoning. Alleen gemeenschappelijke goederen die na de samenwoning voor gezamenlijke rekening zijn gekocht en gezamenlijk worden gebruikt worden van beide partners. 

Verdeling kosten huishouding

In een samenlevingscontract maak je afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding (veelal naar rato van inkomen). Als de ene partner veel meer betaalt dan afgesproken of als een partner bijvoorbeeld een verbouwing van de woning financiert terwijl deze niet de eigendom van de woning heeft, dan kan die partner het betaalde terug te vorderen. Als bij de aankoop van een woning de eigendomsverhoudingen in een woning 50/50 zijn maar 1 van beide partners heeft (meer) eigen geld ingebracht, dan kan deze partner dat geld terugvorderen bij beëindiging van de relatie.

Erven

Als je geregistreerd partners bent, dan erf je automatisch alles van elkaar. Met een samenlevingscontract erf je niet van elkaar. Wel zorgt het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract ervoor dat de spullen die je samen hebt gekocht of het gezamenlijke koophuis eigendom wordt van de langstlevende partner. Wil je alles van elkaar erven, dan heb je altijd een testament nodig.

Partneralimentatie

Als je geregistreerd partners bent dan geldt een wettelijke alimentatieregeling voor als je uit elkaar gaat gedurende een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 12 jaar. In een samenlevingscontract moet je partneralimentatie expliciet regelen als je dat zou willen.

Gezag kinderen

Ga je geregistreerd partnerschap aan, dan zijn de kinderen die daarna worden geboren automatisch erkend door de vader en heeft de vader automatisch het ouderlijk gezag (over de kinderen die na de registratie van het partnerschap zijn geboren). Als je een samenlevingscontract hebt, moet de vader het kind erkennen en gezag aanvragen. Dit is overigens eenvoudig en brengt geen extra kosten met zich mee. Er is een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat de vader wel automatisch het gezag krijgt. 

Partnerpensioen

Ben je geregistreerd partners of heb je een notarieel samenlevingscontract, dan heb je recht op partnerpensioen.

Partnervrijstelling

Zowel geregistreerd partners als partners met een samenlevingscontract genieten een vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 660.000 euro. 

Beëindiging

Als je geregistreerd partnerschap wilt beëindigen dan moet je naar de notaris of een advocaat. Een samenlevingscontract eindigt automatisch als een van beiden dat de ander schriftelijk aangeeft. 

Via NuNotariaat regel je een notarieel samenlevingscontract voor 225 euro en een samenlevingscontract met twee testamenten voor slechts 425 euro. www.nunotariaat.nl/samenlevingscontract

Wil je meer informatie hebben over het samenlevingscontract en wat je erin regelt? Lees dan https://www.nunotariaat.nl/nieuws/samenlevingscontract-voorbeeld-inzien-met-toelichting

Vraag het uitgebreide en vrijblijvende informatiepakket met toelichting aan door te mailen naar https://www.nunotariaat.nl/contact