Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Samenlevingscontract of trouwen/geregistreerd partnerschap. Wat zijn de verschillen?


Weet je niet wat wijsheid is, een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap of trouwen? Lees hier wat de verschillen zijn.

Let op: of je gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat, maakt juridisch geen verschil. Dus we maken daar in dit artikel geen onderscheid tussen en spreken we voor het gemak van een  geregistreerd partnerschap. Wat we zeggen over geregistreerd partnerschap, geldt dus ook als je trouwt. Als dit anders is, dan melden we dat.

Hoe regel je het?

Een samenlevingscontract teken je alleen bij de notaris. Geregistreerd partnerschap regel je bij een ambtenaar van de burgerlijke stand én bij de notaris. 

De procedure

Voor een geregistreerd partnerschap ga je eerst een document ondertekenen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna ga je voor de partnerschapsvoorwaarden twee keer naar de notaris. Eén keer voor de intake en één keer om de akte te tekenen. Partnerschapsvoorwaarden zijn noodzakelijk om zaken helder af te spreken en als je niet wilt dat bij eventuele schulden aanspraak kan worden gemaakt op het vermogen van de andere partner en om bij een scheiding aan te kunnen tonen wat van jou is. Als je gaat trouwen dan moet je dat ook regelen en noem je dat huwelijkse voorwaarden. Het kost zo’n 4 tot 6 weken om partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden te regelen.

Het tekenen van een samenlevingscontract kan al binnen 1 à 2 weken.

>> geregistreerd partnerschap regelen kost meer tijd dan het regelen van een samenlevingscontract

Wat is het verschil in kosten?

De kosten gebonden aan trouwen of geregistreerd partnerschap verschillen per gemeente (meestal kost dat zo rond de 200-300 euro). De partnerschapsvoorwaarden (bij het geregistreerd partnerschap) moeten bij de notaris worden geregeld. Deze kosten variëren nogal, meestal zo rond de 1.200 euro. Een samenlevingscontract kost bij NuNotariaat 199 euro (geen bijkomende kosten). Geregistreerd partnerschap met twee testamenten kost in de regel minstens 1500 euro bij de notaris. Via NuNotariaat regel je een samenlevingscontract met testamenten voor 499 euro. Tip: vraag altijd een offerte bij de notaris zodat je weet waar je aan toe bent.

>> een notarieel samenlevingscontract is vele malen goedkoper dan geregistreerd partnerschap


Via NuNotariaat regel je een samenlevingscontract met verblijvingsbeding voor 199 euro (geen bijkomende kosten). Je maakt het contract online en tekent bij 1 van de meer dan 50 aangesloten notariskantoren. Vraag hier het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan, met ook een voorbeeld van de akte. 


Schulden en bezittingen

Per 1 januari 2018 geldt dat bij geregistreerd partnerschap (en huwelijk) een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat. Dit houdt in:

  1. Alle persoonlijke bezittingen en schulden die je al voor het geregistreerd partnerschap had, blijven van jou alleen. Bezittingen en schulden die je na het geregistreerd partnerschap krijgt, zijn van de partners samen. 
  2. Schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor en tijdens het geregistreerd partnerschap zijn van jou persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
  3. Als je uit elkaar gaat, krijgen jij en je partner partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Bij een samenlevingscontract worden de bezittingen en schulden niet automatisch van beide partners. Alleen wat je (i) na de datum van het samenlevingscontract, (ii) voor gezamenlijke rekening hebt gekocht en, (iii) gezamenlijk gebruikt, wordt van beide partners. Dus als je samen een woning koopt nadat je een samenlevingscontract bent aangegaan en de ene partner investeert veel meer dan de ander in de woning, dan kan de partner die meer heeft geïnvesteerd, dit bij beëindiging van het samenlevingscontract opeisen. Veel stellen vinden deze regeling eerlijker en kiezen mede daarom voor een samenlevingscontract in plaats van geregistreerd partnerschap. 

>> met geregistreerd partnerschap word je in principe aansprakelijk voor de schulden van je partner en worden privé investeringen gezamenlijk eigendom, met een samenlevingscontract niet. 

Verdeling kosten huishouding

In een samenlevingscontract maak je afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding (veelal naar rato van inkomen). Als de ene partner veel meer betaalt dan is afgesproken (dus naar rato van inkomen) of als een partner bijvoorbeeld een verbouwing van de woning financiert terwijl deze niet de eigendom van de woning heeft, dan kan die partner het betaalde terug vorderen bij beëindiging van de relatie. Als bij de aankoop van een woning de eigendomsverhoudingen in een woning 50/50 zijn maar 1 van beide partners heeft (meer) eigen geld ingebracht, dan kan deze partner dat geld terugvorderen bij beëindiging van de relatie. 

Als je geregistreerd partnerschap aangaat dan is het uitgangspunt dat je onderling afspraken maakt, partnerschapsvoorwaarden opstelt of simpelweg niets regelt. Bij uit elkaar gaan kun je dan niets terugvorderen ook al zou 1 partner alles hebben betaald en de anders niets. 

>> met een geregistreerd partnerschap kun je - als je te veel betaald hebt - dit niet terugvorderen als je uit elkaar gaat, bij een samenlevingscontract wel

Erven

Als je geregistreerd partners bent, dan erf je automatisch alles van elkaar. 

Met een samenlevingscontract erf je op grond van h et verblijvingsbeding alleen de goederen die je gezamenlijk bezit van elkaar. Dit geldt voor spullen die van jullie samen zijn en ook voor een gezamenlijke koopwoning. Zo regel je dus dat na overlijden van de ene partner de andere partner de woning niet hoeft te verlaten. 

Wil je net zoals geregistreerd partners alles van elkaar erven (dus ook de privé goederen), dan heb je naast een samenlevingscontract ook testamenten nodig. 

Het voordeel van een samenlevingscontract met testamenten is dat je het dan een stuk beter regelt dan als je enkel een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit geldt met name als er kinderen zijn of gaan komen. 

>>De keuze om geregistreerd partnerschap aan te gaan (of te gaan trouwen) lijkt in eerste instantie een snelle, goede en goedkope oplossing. Echter, omdat er bijna altijd ook partnerschapsvoorwaarden nodig zijn en testamenten, is het uiteindelijk minder snel, ingewikkelder en ook duurder. Partnerschapsvoorwaarden met testamenten kosten bij de goedkoopste notaris in Nederland 1500 euro.


Via NuNotariaat regel je een samenlevingscontract met twee testamenten voor 499 euro (geen bijkomende kosten). Je tekent bij 1 van de meer dan 50 aangesloten notariskantoren. Vraag hier het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan, met ook een voorbeeld van de akte. 


Partneralimentatie

Als je geregistreerd partners bent, dan geldt een wettelijke partner-alimentatieregeling voor als je uit elkaar gaat. Dat betekent heel kort gezegd dat de meest-verdienende partner de minst-verdienende partner na echtscheiding een maandelijkse vergoeding moet betalen. Lees hier meer: partner-alimentatie. Partner-alimentatie kan ook in een samenlevingscontract worden geregeld, maar is een echte uitzondering. Het is ook veelal niet gewenst en de bedoeling dat samenwonende partners elkaar na het uit elkaar gaan financieel moeten blijven steunen. Let op: partner-alimentatie is iets anders dan kinder-alimentatie. Kinder-alimentatie is aan de orde als je samen kinderen hebt. Daarbij maakt het niet uit of je geregistreerd partner bent of samenwonend (al dan niet met samenlevingscontract). 

>> met een geregistreerd partnerschap ontstaat het recht op partner-alimentatie. Met een samenlevingscontract niet

Gezag kinderen

Ga je een geregistreerd partnerschap aan, dan zijn de kinderen die daarna worden geboren automatisch erkend door de vader en heeft de vader automatisch het ouderlijk gezag (over de kinderen die na de registratie van het partnerschap zijn geboren). Als je een samenlevingscontract hebt, moet de vader het kind erkennen bij de gemeente. Dit is overigens heel eenvoudig en brengt geen extra kosten met zich mee. 

>> bij geregistreerd partnerschap zijn kinderen automatisch erkend. Bij een samenlevingscontract erken je bij de gemeente

Partnerpensioen

Ben je geregistreerd partners of heb je een notarieel samenlevingscontract, dan heb je recht op partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) als je partner is overleden (voor zover de pensioen-instelling daarin voorziet). Partnerpensioen is iets anders dan gewoon pensioen. Partnerpensioen krijgen alleen mensen waarvan de partner is overleden. Check altijd even bij de pensioenverzekeraar welke rechten je partner heeft en wat de voorwaarden zijn.

>> zowel geregistreerd partnerschap als een notarieel samenlevingscontract regelen het recht op partnerpensioen (als de pensioenverzekeraar daarin voorziet).

Partnervrijstelling

Zowel geregistreerd partners als partners met een notarieel samenlevingscontract genieten een vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 680.000 euro. 

>> bij geregistreerd partnerschap en bij een samenlevingscontract heb je recht op de vrijstelling voor de erfbelasting

Beëindiging

Als je geregistreerd partnerschap wilt beëindigen dan moet je naar de notaris of een advocaat. De kosten van een scheiding zijn zeer hoog (vanaf 2000 euro). Een samenlevingscontract eindigt automatisch als een van beiden dat de ander schriftelijk aangeeft en er zijn verder geen noemenswaardige kosten aan verbonden. 

>> bij geregistreerd partnerschap moet je een kostbare echtscheidingsprocedure starten (net zoals bij huwelijk) om uit elkaar te gaan. Een samenlevingscontract is informeel en kosteloos te beëindigen 


Vraag hier het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan over het samenlevingscontract, met ook een voorbeeld van de akte. 

Wil je een voorbeeld van een notarieel samenlevingscontract inzien? Klik dan hier: Voorbeeld samenlevingscontract

Gelijk regelen? Ga naar online samenlevingscontract.Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan