Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Wat zijn de verschillen?


Weet je niet wat wijsheid is, een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap? Lees hier wat de verschillen zijn.

Hoe regel je het?

Een samenlevingscontract teken je bij de notaris. Een geregistreerd partnerschap regel je bij een ambtenaar van de burgerlijke stand én de notaris. 

De procedure

Voor geregistreerd partnerschap ga je eerst tekenen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna ga je voor partnerschapsvoorwaarden twee keer naar de notaris. Eén keer voor de intake en één keer om de akte te tekenen. Partnerschapsvoorwaarden zijn niet verplicht maar vaak wel gewenst, in het bijzonder als je niet wilt dat bij eventuele schulden aanspraak kan worden gemaakt op het vermogen van de andere partner. Het hele traject kost zo’n 4 tot 6 weken. Voor het tekenen van een samenlevingscontract ga je één keer naar de notaris. Dit kan al binnen een week zijn geregeld. 

Wat is het verschil in kosten?

Geregistreerd partnerschap kan op bepaalde dagen en tijden gratis worden geregeld bij de gemeente. Daarbuiten zijn er kosten aan verbonden die verschillen per gemeente. De partnerschapsvoorwaarden (bij het geregistreerd partnerschap) moeten bij de notaris worden geregeld. Deze kosten variëren nogal, tussen de 496 en 1.963 euro. Een samenlevingscontract kost tussen de 218 (zonder verblijvingsbeding) en 1034 euro. (bron: goedkoopstenotaris d.d. 27 mei 2020)


Via NuNotariaat regel je een samenlevingscontract met verblijvingsbeding voor 199 euro (geen bijkomende kosten). Je maakt het contract online en tekent bij 1 van de meer dan 50 aangesloten notariskantoren. Vraag hier het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan, met ook een voorbeeld van de akte. 


Schulden en bezittingen

Per 1 januari 2018 geldt dat bij geregistreerd partnerschap (en huwelijk) een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat. Dit houdt in:

  1. Alle persoonlijke bezittingen en schulden die je al voor het geregistreerd partnerschap had, blijven van jou alleen. Bezittingen en schulden die je na het geregistreerd partnerschap krijgt, zijn van de partners samen. 
  2. Schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor en tijdens het geregistreerd partnerschap zijn van jou persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
  3. Als je uit elkaar gaat, krijgen jij en je partner partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Bij een samenlevingscontract worden de bezittingen en schulden niet automatisch van beide partners. Alleen wat je (i) na de datum van het samenlevingscontract, (ii) voor gezamenlijke rekening* hebt gekocht en, (iii) gezamenlijk gebruikt, wordt van beide partners. Dus als je samen een woning koopt nadat je een samenlevingscontract bent aangegaan en de ene partner investeert veel meer dan de ander in de woning, dan kan de partner die meer heeft geïnvesteerd, dit bij beëindiging van het samenlevingscontract opeisen. Veel stellen vinden deze regeling eerlijker en kiezen mede daarom voor een samenlevingscontract in plaats van geregistreerd partnerschap. Via geregistreerd partnerschap kun je dit ook regelen, maar dan heb je aparte partnerschapsvoorwaarden nodig.

* een gezamenlijke rekening staat op naam van jullie beiden.

Verdeling kosten huishouding

In een samenlevingscontract maak je afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding (veelal naar rato van inkomen). Als de ene partner veel meer betaalt dan is afgesproken (dus naar rato van inkomen) of als een partner bijvoorbeeld een verbouwing van de woning financiert terwijl deze niet de eigendom van de woning heeft, dan kan die partner het betaalde terug te vorderen. Als bij de aankoop van een woning de eigendomsverhoudingen in een woning 50/50 zijn maar 1 van beide partners heeft (meer) eigen geld ingebracht, dan kan deze partner dat geld terugvorderen bij beëindiging van de relatie. 

Als je geregistreerd partnerschap aangaat dan is het uitgangspunt dat je onderling afspraken maakt, partnerschapsvoorwaarden opstelt of simpelweg niets regelt. Bij uit elkaar gaan kun je dan niets terugvorderen ook al zou 1 partner alles hebben betaald en de anders niets. 

Erven

Als je geregistreerd partners bent, dan erf je automatisch alles van elkaar. 

Met een samenlevingscontract erf je niet van elkaar. Wel zorgt het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract ervoor dat goederen die voor gezamenlijke rekening zijn gekocht en gezamenlijk worden gebruikt, eigendom worden van de langstlevende partner als de andere partner overlijdt. Dit geldt dus ook voor een gezamenlijke koopwoning. Zo zijn jullie toch beschermd en hoeft bij overlijden van de ene partner de andere partner de woning niet te verlaten. Wil je alles van elkaar erven, dan heb je altijd een testament nodig.

Partneralimentatie

Als je geregistreerd partners bent dan geldt een wettelijke alimentatieregeling voor als je uit elkaar gaat gedurende een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 12 jaar. In een samenlevingscontract moet je partneralimentatie expliciet regelen als je dat zou willen.

Gezag kinderen

Ga je geregistreerd partnerschap aan, dan zijn de kinderen die daarna worden geboren automatisch erkend door de vader en heeft de vader automatisch het ouderlijk gezag (over de kinderen die na de registratie van het partnerschap zijn geboren). Als je een samenlevingscontract hebt, moet de vader het kind erkennen en gezag aanvragen. Dit is overigens eenvoudig en brengt geen extra kosten met zich mee. Er is een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat de vader wel automatisch het gezag krijgt. 

Partnerpensioen

Ben je geregistreerd partners of heb je een notarieel samenlevingscontract, dan heb je recht op partnerpensioen.

Partnervrijstelling

Zowel geregistreerd partners als partners met een samenlevingscontract genieten een vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 670.000 euro. 

Beëindiging

Als je geregistreerd partnerschap wilt beëindigen dan moet je naar de notaris of een advocaat. Een samenlevingscontract eindigt automatisch als een van beiden dat de ander schriftelijk aangeeft. Wil je een voorbeeld van een notarieel samenlevingscontract inzien? Klik dan hier: Voorbeeld samenlevingscontract

Je kunt in je eigen tempo een samenlevingscontract creëren, die je vervolgens bij de notaris tekent: Ga naar online samenlevingscontract.

Heb je vragen over het samenlevingscontract? Je kunt ons telefonisch bereiken op 020 - 244 1722 of ons een bericht sturen via de contactpagina.Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan