Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Over dit product

Het testament

In je testament regel je wie van je erft en wie niet. Ook wijs je iemand aan die je nalatenschap voor je afhandelt (een executeur testamentair). Afhankelijk van je leefsituatie en of je wel of geen kinderen hebt, regel je verschillende dingen in je testament. Al deze opties en clausules zijn inbegrepen in de vaste prijs van NuNotariaat.

Partners met kinderen

Partners met kinderen regelen in hun testament dat zij van elkaar erven. Kinderen erven ook maar zij kunnen de erfenis pas opeisen nadat beide ouders zijn overleden. Dit is de zogenaamde langstlevenden regeling die voor gehuwden en geregistreerd partners al geldt op grond van de wet en waarop door NuNotariaat in de akte wordt aangesloten. 

Een negatieve consequentie van de langstlevenden regeling is dat de langstlevende ouder (na overlijden van de eerst overleden ouder) over de erfenis van de kinderen erfbelasting moet betalen (als kinderen meer erven dan de vrijstelling van 23.000). Dit komt niet altijd uit. Als je overwaarde hebt in je woning of op de eigen woning hebt afgelost dan wordt dit gerekend tot het te vererven vermogen en moet daarover erfbelasting worden betaald. Dat geld is er echter niet altijd, dat zit immers "vast in de stenen". Om die zorg te ondervangen heb je een opvullegaat nodig. Ook regel je de zogenaamde AWBZ-clausule in je akte, waarmee je veel kunt besparen op zorgkosten. Lees hier meer over de AWBZ. Voor gehuwden en geregistreerd partners zijn deze twee clausules (en uitsluiting van de koude kant) belangrijke redenen om het testament te regelen. In testamenten van voor 2003 zitten dergelijke clausules er vaak niet en is wijzigen van het testament heel kostbaar. Veel mensen actualiseren dan ook hun testament via NuNotariaat. Ongehuwd samenwonenden erven überhaupt niet van elkaar zonder testament, ook niet als zij kinderen hebben. In de situatie van minderjarige kinderen kan in het testament ook voogdij en bewind worden geregeld.

Partners zonder kinderen

Een belangrijke reden voor partners zonder kinderen om het testament te regelen is dat zij erfgenamen kunnen aanwijzen voor de situatie dat de partner er bij het overlijden niet meer is. Daarmee wordt ook geregeld dat als de ene partner eerder overlijdt dan de ander, de gehele erfenis na overlijden van de langstlevende partner slechts terechtkomt bij één van beide families. Partners zonder kinderen laten ook relatief vaak na aan goede doelen (die zijn vrijgesteld van erfbelasting).

Alleenstaanden zonder kinderen

Alleenstaanden zonder kinderen willen vaak dat anderen van hen erven dan alleen familieleden. Met het aanwijzen van erfgenamen in het testament, erven andere personen automatisch niet. Ook de verzorging van de huisdieren kan worden geregeld in het NuNotariaat.

Alleenstaanden met kinderen

Alleenstaanden met kinderen sluiten een ex-partner uit van de erfenis. Als er minderjarige kinderen zijn, wordt ook geregeld dat de ex-partner niet via de kinderen zeggenschap heeft over de erfenis of zelfs de nalatenschap afwikkelt. Ook voogdij en bewind kunnen worden geregeld. 

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan