Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Over dit product

Het testament

In je testament regel je wie er van je erft en wie niet. Ook wijs je iemand aan die de nalatenschap voor je afhandelt, dit is een zogenaamde executeur testamentair. Afhankelijk van je leefsituatie en of je wel of geen kinderen hebt, regel je verschillende zaken in je testament. Al deze opties en clausules zijn inbegrepen in de vaste prijs van NuNotariaat.

Partners met kinderen

Partners met kinderen regelen in hun testament dat zij van elkaar erven. Kinderen erven ook, maar zij kunnen de erfenis pas opeisen nadat beide ouders zijn overleden. Dit is de zogenaamde langstlevenden regeling die voor gehuwden en geregistreerd partners al geldt op grond van de wet én waarop door NuNotariaat in de akte wordt aangesloten.  

Een negatieve consequentie van de langstlevenden regeling is dat de langstlevende ouder na het overlijden van de andere ouder, erfbelasting moet betalen over de erfenis van de kinderen, als deze meer erven dan de vrijstelling van € 23.000. Dit komt niet altijd uit. Als je overwaarde hebt in je woning of op de eigen woning hebt afgelost, dan wordt dit gerekend tot het - te vererven - vermogen en moet daarover erfbelasting worden betaald. Dat geld is niet altijd beschikbaar, het zit immers "vast in de stenen". Om die zorg te ondervangen heb je een opvullegaat nodig. Ook kun je met een zogenaamde AWBZ-clausule in je akte veel besparen op zorgkosten. Lees hier meer over de AWBZ. Voor gehuwden en geregistreerd partners zijn deze twee clausules én de uitsluitingsclausule belangrijke redenen om een testament op te stellen. In de testamenten die voor 2003 zijn vastgelegd, zijn dergelijke clausules vaak niet meegenomen en het wijzigen van een testament is erg kostbaar. Veel mensen actualiseren dan ook hun testament via NuNotariaat. Ongehuwd samenwonenden erven überhaupt niet van elkaar zonder een testament, ook niet als zij kinderen hebben. In de situatie van minderjarige kinderen kan in het testament ook voogdij en bewind worden geregeld.

Partners zonder kinderen

Een belangrijke reden om een testament te regelen voor partners zonder kinderen, is dat zij erfgenamen kunnen aanwijzen voor de situatie dat de partner er bij het overlijden niet meer is. Daarmee wordt ook geregeld dat als de ene partner eerder overlijdt dan de ander, de gehele erfenis na het overlijden van de langstlevende partner slechts terechtkomt bij één van beide families. Partners zonder kinderen laten ook relatief vaak na aan goede doelen.  Deze zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Alleenstaanden zonder kinderen

Alleenstaanden zonder kinderen willen vaak niet dat alleen familieleden erven, maar ook anderen. Met het aanwijzen van erfgenamen in je testament, erven andere personen automatisch niet. Ook de verzorging van de huisdieren kan worden geregeld in het testament via NuNotariaat.

Alleenstaanden met kinderen

Alleenstaanden met kinderen sluiten een ex-partner uit van de erfenis. Als er minderjarige kinderen zijn, wordt ook geregeld dat de ex-partner niet via de kinderen zeggenschap heeft over de erfenis of zelfs de nalatenschap afwikkelt. Ook voogdij en bewind kunnen worden geregeld in een testament.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan