Kennisbank

Legaat

Een legaat is een making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Het werkwoord is legateren. Wie een ander zo iets nalaat, is een legator. Wie iets gelegateerd krijgt, is een legataris.

In het NuTestament kan een legaat in de vorm van een geldbedrag worden nagelaten aan een goed doel. Het legaat wordt uitgekeerd aan het goede doel voordat de erfgenamen hun deel van de erfenis krijgen. Wel worden eventuele schulden uit de nalatenschap voldaan voordat een legaat wordt uitgekeerd. 

Denk er bij het legateren van geldbedragen ook over na of dat geld wel beschikbaar is bij overlijden. Zo nee, dan moeten de erfgenamen spullen gaan verkopen om geld ten behoeve van het legaat vrij te maken. 

LET OP: Als je een legaat opneemt bij de keuze voor twee gelijke testamenten, dan wordt dit legaat voor het gekozen bedrag in beide testamenten opgenomen. In totaal wordt dus twee keer het gekozen bedrag gelegateerd, in het testament van de ene partner en in het testament van de andere partner. 

Goede doelen die een legaat hebben gekregen moeten zelf eventueel verschuldigde erfbelasting voldoen. Heeft een goed doel een ANBI status, dan hoeft deze conform de huidige regelgeving geen erfbelasting af te dragen.

Back Naar woordenboek

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan