Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Testament

In een testament bepaal je wat er na overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Een testament is pas geldig als het door jou en door de notaris is ondertekend. Je kunt het testament altijd herroepen als je dat wilt.


Je kunt tijd en geld besparen door een testament online te regelen. Zo kun je het testament thuis goed doorlezen en invullen, en hoef je enkel nog voor een handtekening naar de notaris. Omdat de notaris hier veel minder werk aan heeft regel je al een testament voor 250 euro en twee voor 375 euro. Ben je benieuwd hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie


Je kunt onder andere de volgende zaken in je testament vastleggen:

Aanwijzen erfgenamen

Als geen testament hebt, dan erft je familie automatisch van je. Let op: samenwonenden (die niet zijn gehuwd of geregistreerd partner zijn) hebben altijd een testament nodig om van elkaar te erven! Als je wel gehuwd of geregistreerd partner bent, maar geen kinderen hebt, dan kun je ook erfgenamen aanwijzen voor als jij en je partner er beiden niet meer zijn. Alleenstaanden kunnen iedereen (ook goede doelen) als erfgenaam aanwijzen.

Uitstel erfbelasting

Als je kinderen hebt, dan kun je een opvullegaat in je testament opnemen. Hiermee kun je voorkomen dat bij het overlijden van de eerste ouder, al gelijk belasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen. Ook kan met het opvullegaat flexibel worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in belastingtarieven en vrijstellingen. Hierdoor kun je voorkomen dat er teveel erfbelasting door je erfgenamen moet worden betaald.

Uitsluiting koude kant

Als je niet wilt dat de partners van je kinderen of partners van andere erfgenamen (de zogenaamde koude kant) delen in je nalatenschap, dan kun je dit voorkomen door koude uitsluiting in je testament te regelen.

AWBZ-clausule

Met de AWBZ-clausule kun je de verplichte eigen bijdrage aan (thuis)zorg beperken. De AWBZ clausule wordt automatisch opgenomen in het testament zonder daarover een vraag te stellen.

Voogdij

In je testament kun je een voogd aanwijzen die voor de minderjarige kinderen zorgt in de situatie dat beide ouders er niet meer zijn.

Bewindvoerder aanwijzen

Totdat je kinderen 18 jaar zijn, behartigen de ouders of voogd de financiële belangen van de kinderen. Als je niet wilt dat je kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden zelf geld uit hun erfenis kunnen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon (de bewindvoerder) ervoor zorgt dat dit niet mogelijk is. Daar kan voor worden gekozen omdat ouders bijvoorbeeld willen dat kinderen eerst hun studie afmaken voordat ze geld uit de erfenis kunnen opnemen. Overigens kunnen kinderen hun erfenis pas opeisen als beiden ouders zijn overleden. Bewind ziet dan ook op de situatie dat de ouders heel vroeg komen te overlijden, nog voor de kinderen 18 zijn. 

Aanwijzen executeur

Je executeur regelt je begrafenis of crematie en handelt de nalatenschap af. Bij NuNotariaat kan je ook een reserve-executeur aanwijzen. Wellicht handig als je partner eerder komt te overlijden dan jijzelf. 

Verrekening schenking

Als je tijdens je leven schenkingen hebt gedaan aan je kinderen en je wilt dat die in mindering worden gebracht op je erfenis, dan kun je dat regelen.

Zorg huisdieren

Alleenstaanden kunnen in hun testament bepalen wie er voor de huisdieren zorgt na overlijden.

Legaat nalaten

In je testament kun je ook een legaat (geldbedrag) nalaten aan een goed doel. Het voordeel van nalaten aan een goed doel is dat er geen erfbelasting over hoeft te worden betaald. NuNotariaat werkt met veel grote goede doelen samen. 

Kleinkind-legaat

Kleinkinderen genieten net als kinderen een vrijstelling voor de erfbelasting van 20.616 euro. Daarom kan het slim zijn om ook een kleinkind-legaat in het testament op te nemen. Wel wordt een legaat altijd uitgekeerd in geld en voordat de overige erfgenamen (kinderen, partner) worden uitgekeerd. Het is dus wel van belang dat er voldoende vrije middelen zijn. Een kleinkind-legaat kan door de notaris tegen meerprijs aan de akte worden toegevoegd, meestal kost het 75 euro extra voor toevoegen aan twee testamenten. 

Samenlevingscontract

Met een samenlevingscontract stel je zeker dat je partner (als die van je erft) (i) gebruik kan maken van de partnervrijstelling van ruim 671.910 euro (tarief 2021) en je partner van gunstige belastingtarieven profiteert, en (ii) kun je partnerpensioen regelen. Lees voor wat je nog meer regelt in je samenlevingscontract, in de kennisbank bij samenlevingscontract.

Voorbeeld testament

We hebben voorbeelden gemaakt van allerlei testament zoals gehuwd zonder kinderen of samenwonend met kinderen. Je vindt hier een overzicht van alle testament voorbeelden


Meer lezen

Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan