Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Testament

In een testament bepaal je wat er na overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Een testament is pas geldig als het door jou en door de notaris is ondertekend. Je kunt het testament altijd herroepen als je dat wilt.


Je kunt tijd en geld besparen door een testament online aan te maken. Na het beantwoorden van de vragen online, reken je af en ontvang je meteen de concepten per email. Zo kun je het testament thuis goed doorlezen en controleren, en ga je enkel nog voor een handtekening naar de notaris. Omdat de notaris hier veel minder werk aan heeft regelen jullie een uitgebreid testament voor slechts 399 euro. Ben je benieuwd hoe dit werkt? Klik hier en beantwoordt vrijblijvend de vragen. Het testament is een document waarin u kunt bepalen wie van u erft. Daarnaast is het mogelijk om nog een aantal andere zaken te regelen. Hieronder staat een kort overzicht van de belangrijkste zaken die in een testament aan de orde komen. 

In de video helemaal onderaan op deze pagina legt oprichter van NuNotariaat (voorheen NuTestament), Marieken Selderijk het een en ander uit over het testament. 

Aanwijzen erfgenamen

Als u geen testament heeft, dan erft uw familie automatisch van u. In eerste instantie uw partner en kinderen. Als die er niet zijn uw ouders, daarna eventuele grootouders als die er nog zijn. Aanverwanten (schoonfamilie) erven niet van je op grond van de wet.

Let op: samenwonenden (die niet zijn gehuwd of geregistreerd partner zijn) hebben altijd een testament nodig om van elkaar te erven! Als je wel gehuwd of geregistreerd partner bent, maar geen kinderen hebt, dan kun je ook erfgenamen aanwijzen voor als jij en je partner er beiden niet meer zijn. Alleenstaanden kunnen iedereen (ook goede doelen) als erfgenaam aanwijzen.

Uitstel erfbelasting

Als je kinderen hebt, dan kan voor flexibiliteit gekozen worden door een opvullegaat in het testament op te nemen. Hiermee kun je voorkomen dat bij het overlijden van de eerste ouder, al gelijk belasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen. Ook kan met het opvullegaat flexibel worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in belastingtarieven en vrijstellingen. Hierdoor kun je voorkomen dat er teveel erfbelasting door je erfgenamen moet worden betaald. Tegenwoordig worden er door commerciele initiatieven zoals erfrechtplan en erfrechtplanners in het hele land lezingen gegeven met als insteek om mensen te attenderen op het voordeel van het opvullegaat. Met raadt dan mensen aan om nieuwe testamenten en levenstestamenten te regelen. De kosten zijn echter buitensporig hoog, zodat tros radar hier zelfs aandacht aan heeft besteed. Via NuNotariaat heeft u de keus dezelfde flexibele testamenten en levenstestamenten te regelen. Doordat de akten worden samengesteld aan de hand van de antwoorden die u op de website invoert, is dit een stuk efficienter en dus voordeliger. 

Uitsluiting "koude kant"

Als u niet wilt dat de partners van uw kinderen of partners van andere erfgenamen (de zogenaamde koude kant) delen in uw nalatenschap, dan kunt u dit voorkomen door koude uitsluiting in uw testament te regelen. Als uw kind en zijn of haar partner op een later moment uit elkaar gaan dan is voorkomen dat de vetrekkende partner een aanspraak heeft op de helft van de erfenis waar uw kind recht op heeft.

AWBZ-clausule (wet langdurige zorg)

Met de AWBZ-clausule kun je de verplichte eigen bijdrage aan (thuis)zorg (maximaal 2506 euro per maand (2022) beperken op het moment dat de langstlevende een beroep doet op de wet langdurige zorg. Eigenlijk is dit een extra opeisingsgrond van de kinderen. De kinderen kunnen hun erfenis op basis van het overlijden van een van de ouders opeisen als de overgebleven ouder wordt opgenomen in ee verzorgingstehuis. De AWBZ clausule (ook wel Wet langdurige zorg clausule genoemd) wordt automatisch opgenomen in het testament. 

Voogdij

In je testament kun je een voogd aanwijzen die voor de minderjarige kinderen zorgt in de situatie dat beide ouders er niet meer zijn.

Bewindvoerder aanwijzen

Totdat je kinderen 18 jaar zijn, behartigen de ouders of voogd de financiële belangen van de kinderen. Als je niet wilt dat je kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden zelf geld uit hun erfenis kunnen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon (de bewindvoerder) ervoor zorgt dat dit niet mogelijk is. Daar kan voor worden gekozen omdat ouders bijvoorbeeld willen dat kinderen eerst hun studie afmaken voordat ze geld uit de erfenis kunnen opnemen. Overigens kunnen kinderen hun erfenis pas opeisen als beiden ouders zijn overleden. Bewind ziet dan ook op de situatie dat de ouders heel vroeg komen te overlijden, nog voor de kinderen 18 zijn. 

Aanwijzen executeur

Je executeur regelt je begrafenis of crematie en handelt de nalatenschap af. Bij NuNotariaat kan je ook een reserve-executeur aanwijzen voor het geval dat je partner eerder komt te overlijden dan jijzelf. 

Verrekening schenking

Als u tijdens uw leven schenkingen heeft gedaan aan de kinderen en u wilt dat die in mindering worden gebracht op hun erfenis, dan kunt u dat standaard zonder meerprijs regelen.

Zorg huisdieren

Alleenstaanden kunnen in hun testament bepalen wie er voor de huisdieren zorgt na overlijden.

Legaat nalaten

In het testament kun je ook een legaat (geldbedrag) nalaten aan een goed doel. Het voordeel van nalaten aan een goed doel is dat er geen erfbelasting over hoeft te worden betaald als een goed doel de zogenaamde ANBI status heeft. NuNotariaat werkt met veel grote goede doelen samen. 

Kleinkind-legaat

Kleinkinderen genieten net als kinderen een vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 21.000 euro. Daarom kan het slim zijn om ook een kleinkind-legaat in het testament op te nemen. Wel wordt een legaat altijd uitgekeerd in geld en voordat de overige erfgenamen (kinderen, partner) worden uitgekeerd. Het is dus wel van belang dat er voldoende vrije middelen zijn. Een kleinkind-legaat kan door de notaris tegen een bescheiden meerprijs aan de akte worden toegevoegd. Neemt u contact op met NuNotariaat als u daar interesse in heeft.  

Samenlevingscontract

Met een samenlevingscontract stel je zeker dat je partner (als die van je erft) (i) gebruik kan maken van de partnervrijstelling van ruim 680.000 euro en je partner van gunstige belastingtarieven profiteert, en (ii) kun je partnerpensioen regelen. Lees voor wat je nog meer regelt in je samenlevingscontract, in de kennisbank bij samenlevingscontract.

Voorbeeld testament

We hebben voorbeelden gemaakt van allerlei testament zoals gehuwd zonder kinderen of samenwonend met kinderen. Je vindt hier een overzicht van alle testament voorbeelden. Wil je verder lezen over het opstellen van een testament, lees dan het artikel testament opstellen

Meer lezenBack Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan