Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Testament

In een testament bepaal je wat er na je overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Een testament is pas geldig als het door jou en de notaris is ondertekend. Je kunt het testament altijd herroepen als je dat wilt.Door je testament online op te stellen via NuNotariaat bespaar je tijd én geld.

  1. Je beantwoordt online de vragen en vult je gegevens in.
  2. Je ontvangt de concepten direct per e-mail. Zo kun je je testament rustig doorlezen en controleren.
  3. Vervolgens hoef je alleen nog naar de notaris om je testament te ondertekenen. 

Je hebt al een testament voor € 299. Ben je benieuwd hoe dit werkt? Ga naar het online testament en beantwoord vrijblijvend de online vragen.Het testament is een document waarin u kunt bepalen wie van u erft. Daarnaast is het mogelijk om nog een aantal andere zaken te regelen. Hieronder staat een kort overzicht van de belangrijkste zaken die in een testament aan de orde komen. 

In de video helemaal onderaan op deze pagina legt oprichter van NuNotariaat (voorheen NuTestament), Marieken Selderijk het een en ander uit over het testament. 

Aanwijzen erfgenamen

Als je geen testament hebt, dan erft je familie automatisch van je. In eerste instantie zijn dat je partner en kinderen. Als deze er niet zijn, erven je ouders en daarna eventuele grootouders als die er nog zijn. Aanverwanten erven niet van je op grond van de wet.

Let op: samenwonenden die niet zijn gehuwd of geen geregistreerd partner zijn, hebben altijd een testament nodig om van elkaar te erven. Als je wél gehuwd of geregistreerd partner bent, maar geen kinderen hebt, kun je ook erfgenamen aanwijzen voor als je partner en jij beiden zijn overleden. Alleenstaanden kunnen iedereen, ook goede doelen, als erfgenaam aanwijzen.

Uitstel erfbelasting

Als je kinderen hebt, dan kan er voor flexibiliteit gekozen worden door een opvullegaat in het testament op te nemen. Hiermee kun je voorkomen dat er bij het overlijden van de eerste ouder, direct belasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen. Ook kan er met het opvullegaat flexibel worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in belastingtarieven en vrijstellingen. Hierdoor kun je voorkomen dat er te veel erfbelasting door de erfgenamen moet worden betaald. Tegenwoordig worden er door commerciële initiatieven zoals erfrechtplan en erfrechtplanners, lezingen gegeven met als insteek mensen te attenderen op het voordeel van het opvullegaat. Er wordt mensen aangeraden om nieuwe testamenten en levenstestamenten op te stellen. De kosten zijn echter buitensporig hoog. Via NuNotariaat kun je dezelfde flexibele testamenten en levenstestamenten regelen. Doordat de akten worden samengesteld aan de hand van de antwoorden die je op de website invoert, is het opstellen van een testament een stuk efficiënter en dus voordeliger.

Uitsluiting "koude kant"

Als je niet wilt dat de partners van je kinderen of partners van andere erfgenamen - de zogenaamde koude kant - delen in je nalatenschap, kun je dit voorkomen door koude uitsluiting in je testament op te nemen. Als je kind en de partner op een later moment uit elkaar gaan, heeft de vetrekkende partner geen aanspraak op de helft van de erfenis waar je kind recht op heeft.

AWBZ-clausule (wet langdurige zorg)

Met de AWBZ-clausule kun je de verplichte eigen bijdrage aan zorg (maximaal € 2.887 per maand in 2024) beperken op het moment dat de langstlevende een beroep doet op de wet langdurige zorg. Eigenlijk is dit een extra opeisingsgrond van de kinderen. De kinderen kunnen hun erfenis op basis van het overlijden van een van de ouders opeisen als de overgebleven ouder wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. De AWBZ-clausule wordt automatisch opgenomen in het testament.

Voogdij

In je testament kun je een voogd aanwijzen die voor de minderjarige kinderen zorgt als beide ouders er niet meer zijn.

Bewindvoerder aanwijzen

Tot de leeftijd van 18 jaar, behartigen de ouders of de voogd de financiële belangen van de kinderen. Als je niet wilt dat je kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden, zelf geld uit hun erfenis kunnen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon - de bewindvoerder - ervoor zorgt dat dit niet mogelijk is. Hiervoor kan gekozen worden omdat de ouders bijvoorbeeld willen dat de kinderen eerst hun studie afmaken voordat ze geld uit de erfenis kunnen opnemen. Overigens kunnen kinderen hun erfenis pas opeisen als beide ouders zijn overleden. Bewind ziet dan ook op de situatie als de ouders heel vroeg komen te overlijden, nog voor de kinderen 18 zijn.

Aanwijzen executeur

Een executeur regelt je begrafenis of crematie en handelt de nalatenschap af. Bij NuNotariaat kun je ook een reserve-executeur aanwijzen voor het geval je partner eerder komt te overlijden dan jijzelf.

Verrekening schenking

Als je tijdens je leven schenkingen hebt gedaan aan de kinderen en je wilt dat deze in mindering worden gebracht op hun erfenis, dan kun je dat standaard zonder meerprijs regelen.

Zorg huisdieren

Alleenstaanden kunnen in hun testament bepalen wie er voor de huisdieren zorgt na overlijden.

Legaat nalaten

In het testament kun je ook een legaat nalaten aan een goed doel. Het voordeel van een geldbedrag nalaten aan een goed doel is dat er geen erfbelasting over hoeft te worden betaald als een goed doel de zogenaamde ANBI-status heeft. NuNotariaat werkt met veel grote goede doelen samen.

Kleinkind-legaat

Kleinkinderen genieten net als de kinderen een vrijstelling voor de erfbelasting van bijna € 25.000. Daarom kan het slim zijn om ook een kleinkind-legaat in het testament op te nemen. Een legaat wordt altijd uitgekeerd in geld en voordat de overige erfgenamen (kinderen en partner) worden uitgekeerd. Het is dus belangrijk dat er voldoende vrije middelen zijn. Een kleinkind-legaat kan door de notaris tegen meerprijs aan de akte worden toegevoegd. Neem contact op met NuNotariaat als je hier interesse in hebt.

Samenlevingscontract

Met een samenlevingscontract stel je zeker dat je partner (als die van je erft) (i) gebruik kan maken van de partnervrijstelling van ruim € 795.156, je partner van gunstige belastingtarieven profiteert, en (ii) kun je partnerpensioen regelen. Lees hier wat je nog meer regelt in een samenlevingscontract.

Voorbeeld testament

We hebben voorbeelden gemaakt van verschillende testamenten. Zoals gehuwd zonder kinderen of samenwonend met kinderen. Je vindt hier een overzicht van alle voorbeeld-testamenten. Wil je meer weten over het opstellen van een testament? Lees dan het artikel testament opstellen.

Meer lezen


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan