Kennisbank

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2019

De tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting 2019

Als je een erfenis krijgt, dan moet je daarover erfbelasting betalen tenzij de erfenis kleiner is dan het vrijgestelde bedrag. De vrijstelling is afhankelijk van je relatie tot de overledene.

VRIJSTELLINGEN

- Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner*): € 650.913

- Kinderen en kleinkinderen: € 20.616

- Zieke en gehandicapte kinderen: € 61.840

- Ouders: € 48.821

- Alle overige personen: € 2.173

- Goede doelen (ANBI / SBBI): volledig vrijgesteld

* ongehuwd samenwonenden genieten deze vrijstelling alleen als er een notarieel samenlevingscontract is of als ze minimaal 5 jaar op hetzelfde adres zijn ingeschreven en aan de overige voorwaarden van de belastingdienst voldoen.

TARIEVEN

  1. Partners en kinderen betalen 10% over een bedrag tot € 124.727,- na aftrek van de vrijstelling. Over het meerdere wordt 20% erfbelasting geheven.
  2. Kleinkinderen betalen 18% over een bedrag tot € 124.727,- wat overblijft na aftrek van de vrijstelling. Over het meerdere wordt 36% erfbelasting geheven.
  3. Alle anderen betalen 30% over het bedrag tot € 124.727,- wat overblijft na aftrek van de vrijstelling. Over het meerdere wordt 40% erfbelasting geheven.

Door een opvullegaat in je testament op te nemen kan je partner jouw erfenis flexibel verdelen over hem/haarzelf en de kinderen zodat de optimaal gebruik gemaakt kan worden van de hoge partnervrijstelling (die is immers ruim 630.000 hoger dan de kindvrijstelling). Daarmee kan worden voorkomen dat bij het eerste overlijden gelijk erfbelasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen door de langstlevende ouder. Lees meer over het opvullegaat in de kennisbank.

Ga naar de website van de belastingdienst

Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan