Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Aangifte erfbelasting

Wanneer moet je erfbelasting betalen?

In dit artikel leggen we je uit hoe je aangifte erfbelasting doet in vier eenvoudige stappen. We baseren onze informatie op de informatie die wordt verstrekt op de website van de Belastingdienst. Daar waar de Belastingdienst niet helemaal volledig of duidelijk is in de toelichting, vullen wij de informatie aan.

4 eenvoudige stappen

Na overlijden moet erfbelasting worden betaald als je meer erft dan de vrijstelling. De aangifte erfbelasting kan online op de website van de Belastingdienst worden ingediend nadat de aangifte-brief is ontvangen. Daarna doe je aangifte in vier stappen:

 1. Gegevens verzamelen
 2. Inloggen bij de belastingdienst en het formulier kiezen
 3. Aangifteformulier invullen
 4. Aangifte versturen

Hieronder lopen we de stappen één voor één door.

Wie doet aangifte erfbelasting?

De Belastingdienst stuurt een aangifte-brief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen. Dit doet de Belastingdienst binnen 4 maanden na het overlijden. In de brief staat ook wanneer de aangifte uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn (meestal 8 maanden).

De Belastingdienst stuurt de aangifte-brief naar één van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene.

Blijkt uit het testament of uit een verklaring van erfrecht dat een executeur of notaris gemachtigd is om de aangifte erfbelasting te doen? Dan stuurt de Belastingdienst de aangifte-brief naar die executeur of gemachtigde.

Doe altijd aangifte als je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Lees hier welke vrijstelling van toepassing is op jouw situatie: erfbelasting tarieven en vrijstellingen

1. Gegevens verzamelen

De eerste stap is het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor de aangifte erfbelasting.

Welke gegevens heeft de Belastingdienst nodig?

Persoonlijke gegevens van de persoon die aangifte doet

 • burgerservicenummer
 • DigiD
 • de aangifte-brief (om te zien wanneer je aangifte binnen moet zijn)

Gegevens van de overledene

 • burgerservicenummer
 • datum overlijden
 • testament
 • burgerlijke staat
 • wel/geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden

Gegevens van de erfenis

Als je geld erft is het eenvoudig want dan kun je een bedrag opgeven. Maar als je goederen erft, dan moet de waarde worden opgegeven. Hoe de waarde wordt bepaald, legt de Belastingdienst hier uit: Ik heb een erfenis gekregen - hoe bepaal ik de waarde?

Afhankelijk van wat je erft, moet je de volgende gegevens bij de hand houden:

 • belastingaanslagen van de overledene die nog niet zijn betaald.
 • als je een onroerende zaak erft, bijvoorbeeld een woning, heb je de WOZ-waarde nodig. Deze vind je op de WOZ-beschikking die de gemeente heeft gestuurd. Online is dit ook terug te vinden op: WOZ-waardeloket.
 • eigendomsaktes (on)roerende zaken.
 • andere overeenkomsten en akten. Bijvoorbeeld een akte van verkoop van een woning aan kinderen van de overledene, of een akte van schenking.
 • overzichten van hypotheken, leningen en andere schulden.
 • verzekeringspolissen.
 • overzichten van spaar- en effectenrekeningen van banken en andere instellingen.
 • renteafspraken (deze staan meestal in het testament). Bij NuNotariaat staan deze in het testament onder "erfstellingen". De rente mag bij NuNotariaat naar keuze worden vastgesteld na het eerste overlijden.
 • overeenkomsten met een verblijvings- of overnamebeding (deze staan meestal in een samenlevingscontract)

Gegevens van andere erfgenamen

 • burgerservicenummers. Woont een erfgenaam in het buitenland en heeft deze erfgenaam geen burgerservicenummer? Lees op de website van de Belastingdienst wat je kunt doen.
 • namen en adresgegevens
 • geboortedata

2. Inloggen op de website van de Belastingdienst

1. Log in op de website van de Belastingdienst.

2. Kies "erfbelasting".

3. Kies het belastingjaar.

4. Klik op aangifte erfbelasting doen.

3. Aangifteformulier invullen

Het aangifte formulier kan online worden ingevuld. Daarbij zijn de gegevens nodig die bij stap 1 (voorbereiden) worden opgesomd.

De verschillende soorten aangifteformulieren vindt je hier (kies onderwerp "erven", dan heb het overzicht van alle formulieren, ook in pdf).

Uitstel van aangifte aanvragen? Dat doe je hier. Let op dat je dan wel rente betaalt!

4. Aangifte versturen

De aangifte kan ten slotte worden ondertekend (digitaal) en worden verstuurd.

Zolang je nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen, kun je nog iets aanpassen, een fout corrigeren of gegevens aanvullen. Lees hier hoe je de aangifte kunt wijzigen.

Erfbelasting betalen

Als de aangifte erfbelasting is gedaan ontvang je binnen vier maanden een aanslag van de Belastingdienst. Deze aanslag moet vervolgende door de erfgenamen binnen zes weken worden betaald. Dit is ook het geval als het geld nog niet beschikbaar is, bijvoorbeeld doordat de woning nog moet worden verkocht. In dat geval kun je uitstel vragen.

Erfbelasting besparen

Zoals we in het begin aangaven, moet erfbelasting worden betaald als je meer erft dan de vrijstelling.

Als er sprake is van een gezin met kinderen en de eerste ouder overlijdt, dan geldt bijna altijd de langstlevende regeling. Dat houdt in dat hoewel de langstlevende ouder en de kinderen een gelijk deel erven, de kinderen de erfenis pas kunnen opeisen nadat beide ouders zijn overleden. Echter, hoewel de kinderen de erfenis nog niet kunnen opeisen, moet wel direct na het eerste overlijden over de erfenis van de kinderen erfbelasting worden betaald! Kinderen hebben een vrijstelling van slechts € 25.000,-. De partner heeft echter een vrijstelling van bijna € 800.000,- (die veelal niet wordt benut: immers dan zou in de situatie van een gezin met 2 kinderen de erfenis meer dan 2 miljoen moeten bedragen (immers ieder erft een gelijk deel)).

Regel een testament met een opvullegaat

Met een opvullegaat in je testament kun je schuiven met de erfdelen. Zo kun je een deel van de erfenis van de kinderen onderbrengen in de vrijstelling van de langstlevende ouder. Hiermee kun je realiseren dat je bij het eerste overlijden veel minder of zelfs helemaal geen erfbelasting hoeft te betalen. Dit is met name heel fijn als de erfenis nog vast zit in de stenen van het huis. Er is dan wel vermogen, maar er zijn wellicht geen of onvoldoende liquide middelen om de erfenis te betalen. Meer weten over het opvullegaat? Klik hier.


Bij NuNotariaat regel je twee gelijke testamenten voor slechts € 449. Daarin zijn de onderstaande maatregelen waarmee je op erfbelasting en zorgkosten bespaart automatisch opgenomen.

1. Vul online je gegevens in en leg afspraken vast.

2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte.

3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren, je testament ondertekenen.

Dit regel je met NuNotariaat

Altijd een notaris in de buurt

Wij werken met vaste notarissen door heel Nederland. Ze zijn met zorg geselecteerd en allemaal aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 • Kies zelf de notaris
 • Tegen een vaste lage prijs
 • Tekenen bij de notaris is inbegrepen
arrow Bekijk onze notarissen

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan