Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die erfgenamen vaak nodig hebben om over een erfenis te kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat erfgenamen toegang willen hebben tot de bankrekening van de overledene. In dit artikel zetten we op een rijtje wanneer een verklaring van erfrecht wel nodig is en wanneer niet. 

Geen partner van de overledene? 

Als je geen partner van de overledene bent, dan heb je in principe een verklaring van erfrecht nodig om over de erfenis te kunnen beschikken. Voor de volgende handelingen is een verklaring van erfrecht vereist:

 1. Toegang bankrekening overledene.
 2. Uitkering levensverzekering.
 3. Kadastrale inschrijving woning overledene op naam van de erfgenaam.
 4. Verkoop woning van de overledene.
 5. Teruggave belasting.
 6. Teruggave voorschotten persoonsgebonden budget.
 7. Check bij RDW of een voertuig op naam van de overledene staat geregistreerd.
 8. Uitkering partner- en/ of nabestaandenpensioen.

Als er enkel spullen te vererven zijn, of een instantie vraagt er niet om, dan heb je in principe geen verklaring van erfrecht nodig.

Wel partner van de overledene?

Als er voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden, dan heeft de partner van de overledene persoon geen verklaring van erfrecht nodig. 

 • de overledene was ten tijde van zijn of haar overlijden gehuwd/geregistreerd partner; en
 • de overledene heeft geen testament opgesteld; en
 • het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene is lager dan € 100.000.

Toegang tot de bankrekening van de overledene

Als aan voornoemde voorwaarden niet is voldaan, dan moet de partner om toch (zonder verklaring van erfrecht) toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene, een aantal documenten overleggen, waaronder een akte van overlijden en een verklaring van het centraal testamentenregister. Na ondertekening van een formulier (zgn bankverklaring) krijgt de partner de beschikking over de bankrekening van de overledene. 

In de bankverklaring wordt verklaard door de partner dat:

 1. deze getrouwd was met de overleden op de datum van overlijden;
 2. deze niet is gescheiden van de overledene;
 3. er geen testament is en dat (dus) alleen de partner (en eventuele kinderen) erfgenamen zijn;
 4. deze de wettelijke verdeling niet ongedaan zal maken zodat deze recht heeft op de goederen van de overledene;
 5. de erfenis niet zal worden verworpen;
 6. deze en de overledene de Nederlandse nationaliteit hebben of allebei langer dan 5 jaar in Nederland wonen;
 7. deze niet weet van een testament dat eventueel in het buitenland is opgesteld;
 8. deze niet van plan is in het buitenland te gaan wonen op korte termijn;
 9. deze niet in staat van faillissement is gesteld of onder curatele staat of een schuldsaneringsregeling van toepassing is.

Andere zaken regelen

Het kan zijn dat een bankverklaring voldoende is om over de bankrekening te beschikken van de overledene maar dat je als partner van de overledene toch nog een verklaring van erfrecht nodig hebt. Hierbij moet je denken aan de volgende situaties:

 1. Uitkering levensverzekering.
 2. Kadastrale inschrijving woning overledene op naam van de erfgenaam.
 3. Verkoop woning van de overledene.
 4. Teruggave belasting.
 5. Teruggave voorschotten persoonsgebonden budget.
 6. Check bij RDW of een voertuig op naam van de overledene staat geregistreerd.
 7. Uitkering partner- en/of nabestaandenpensioen.

Bij een aangewezen executeur of gevolmachtigde

Is een verklaring van erfrecht ook nodig als er een executeur of gevolmachtigde is aangewezen?
De vraag wordt nogal eens gesteld of een verklaring van erfrecht ook nodig is als er een executeur is aangewezen in het testament. Het antwoord daarop luidt dat dat niet uitmaakt. Ook een executeur kan een verklaring van erfrecht nodig hebben. Dat geldt ook voor een 3 sterren executeur of als er afwikkelingsbewind is ingesteld. Deze regelingen werken namelijk alleen in de verhouding tussen de erfgenamen onderling, niet in de verhouding tussen erfgenamen en een externe instelling zoals een bank of verzekeraar.

Omdat een levenstestament alleen werkt tijdens leven en de daarin geregelde volmacht eindigt bij overlijden, kan een gevolmachtigde na overlijden niet meer de handelingen verrichten van voor overlijden. Toegang tot de bankrekening vervalt dus na overlijden. Ook een gevolmachtigde heeft dus altijd een verklaring van erfrecht nodig als deze handelingen wil verrichten waarvoor een verklaring van erfrecht is vereist.

Een verklaring van erfrecht kan pas worden opgemaakt na overlijden. Met een goed testament kan niet worden voorkomen dat na overlijden alsnog een verklaring van erfrecht nodig is. 

Kortom, een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Met name in de situatie dat de partner erft, is een verklaring van erfrecht niet altijd noodzakelijk. Meestal wordt het initiatief om een verklaring van erfrecht op te stellen dan ook pas genomen als daar door een instantie om wordt gevraagd. Dit is altijd pas na overlijden. Met een goed testament kan daarop niet worden geanticipeerd. Meer informatie

Via NuNotariaat regel je een verklaring van erfrecht al vanaf 150 euro. Ga naar Erfrecht.

Meer lezen over wat je in een goed testament regelt en hoe u op zorgkosten en erfbelasting kunt besparen? Lees dan het artikel: Besparen met je testament.Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan