Kennisbank

Erfbelasting

De belasting die de erfgenamen betalen over wat zij van de overledene erven.

De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de verkrijging en de mate van bloedverwantschap met de overledene: hoe meer verwant, hoe hoger de vrijstelling en hoe lager het tarief. Partners zijn in 2019 vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van ruim 650.000 euro. Ben je gehuwd of geregistreerd partner dan geniet je deze vrijstelling automatisch. Ben je ongehuwd samenwonend, dan stel je zeker dat je van deze vrijstelling gebruik kunt maken, door naast twee testamenten ook een notarieel samenlevingscontract af te sluiten.

Kinderen hebben een veel lagere vrijstelling (ruim 20.000 euro). Omdat je partner voor de erfbelasting en je kinderen in beginsel gelijke delen erven kan het zijn dat na jouw overlijden een behoorlijk bedrag aan erfbelasting verschuldigd is over datgene dat de kinderen erven boven hun vrijstelling.

NuNotariaat biedt standaard de mogelijkheid een regeling te treffen waardoor deze erfbelasting over de erfenis van de kinderen kan worden voorkomen. Dat doe je door een opvullegaat op te nemen in je testament. Lees meer hierover bij opvullegaat in de kennisbank.


Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan